Bibliografia
Okładla dla

Czy ludzie nawołujący do dyskryminacji studentów powinni pracować na uczelni

Nazwa czasopisma Artykuł na stronie internetowej
Autor/-ka Karolina Kędziora
Data publikacji03.02.2017
Obszar Prawo
Hasło słownikowe Dyskryminacja

"Odpowiadając na artykuł prof. Piotra Nowaka „Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe”, który został opublikowany na łamach Rzeczpospolitej 5.01.2017 – tak, osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi powinny być przyjmowane na uczelnie wyższe. W przeciwnym razie doszłoby do uniemożliwienia dużej części społeczeństwa kształcenia się, a na gruncie prawa, do dyskryminacji. Art. 32 Konstytucji RP stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi i nikt nie może być dyskryminowany w życiu społecznym z jakiejkolwiek przyczyny."

 

Autorka: r.pr. Karolina Kędziora, Prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, certyfikowana trenerka Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy, członkini Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych