Bibliografia

Rozmowa z prof. zw. dr hab. Elżbietą Tarkowską 

"Czyli dziś bieda polega przede wszystkim na wykluczeniu z życia społecznego?
- Tak, i to jest prawdziwe nieszczęście. Podobnie jak pozbawienie ludzi dostępu do edukacji, kultury, zamknięcie dróg rozwoju. Utożsamiając biedę z głodem, łatwo sobie dać radę z poczuciem winy, jakie ubóstwo wywołuje u sytych osób. Damy biedakowi miskę ryżu i mamy spokój. Ale takie myślenie jest błędne i bardzo utrudnia pomoc najuboższym."

(fragment wywiadu)