Bibliografia

CIAŁO JAKO SYTUACJA. KULTURA I PŁEĆ W KONTEKŚCIE SOCJOLOGII PIERRE’A BOURDIEU

Nazwa czasopisma Czasopismo Naukowe KULTURA I HISTORIA
Autor/-ka Urszula Chowaniec
Numer wydania20/2011
Link do artykułu
Obszar Nauka
Przesłanki Płeć

Ciało jako sytuacja. Kultura i płeć w kontekście socjologii Pierre’a Bourdieu przedstawia główne założenia francuskiego socjologia w myśli feministycznej i krytyce gen derowej. W artykule przedstawione są przykłady analizy zjawisk kulturowych, takich jak tekst literacki, fenomen rodziny i pracy domowej czy homoseksualizmu jako zjawiska społecznego z wykorzystaniem narządzie krytycznych Peirre’s Bourdieu.
Abstrakt