Bibliografia

Chcemy całego życia!

Nazwa czasopisma POLITYKA
Autor/-ka Joanna Podgórska
Data publikacji04.11.2016
Link do artykułu
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Feminizm , Równość płci

(...) Do prawdziwej wojny męsko-kobiecej jednak w Polsce nie doszło. Nasze emancypantki nie ginęły w ulicznych zamieszkach, nie trafiały do więzień czy szpitali psychiatrycznych jak choćby Angielki. Raz, że współtowarzyszek walki o niepodległość tak traktować nie wypadało. Dwa – jak sugeruje publicystka Aneta Górnicka-Boratyńska – polscy mężczyźni pod zaborami nie czuli się w pełni obywatelami, byli mniej pewni siebie, a ich tożsamość była bardziej krucha niż Anglików czy Francuzów. Trzy wreszcie – Polki były bardziej samodzielne i dojrzałe od większości swoich europejskich sióstr. Bo być musiały.(...)
fragment