Bibliografia

W 2010 miała ich 33 646, a w pierwszej połowie 2011 - już 24 289. Klient, który nie pracuje albo zarabia bardzo mało (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł), dostaje średnio 368 zł miesięcznie. To zasiłek stały. Oprócz tego są zasiłki dla bezrobotnych lub niepełnosprawnych przyznawane do czasu poprawienia się ich sytuacji, tzw. okresowe. Wynoszą 213 zł. Każdy klient może się też ubiegać o zasiłek celowy - na zakup opału, leków czy podręczników. "Celówka" to średnio 200 zł. Można o nią występować regularnie co miesiąc, tłumacząc, że we wrześniu potrzebne są książki dla dziecka, a w październiku węgiel.
Niski dochód nie jest jedynym warunkiem zasiłku. Trzeba spełnić jeszcze drugi. - Może nim być ubóstwo, bezrobocie, niezaradność, sieroctwo czy potrzeba ochrony macierzyństwa - cytuje ustawę Elżbieta Jaszczak, wicedyrektorka łódzkiego MOPS-u. Skalę ubóstwa bądź niezaradności ocenia pracownik socjalny, który odwiedza klienta w domu.
(fragment artykułu)