Bibliografia

BARDZO ŚMIESZNE. O MOLESTOWANIU

Nazwa czasopisma Tygodnik Powszechny
Autor/-ka Kalina Błażejowska
Data publikacji24.02.2015
Link do artykułu
Obszar Media
Przesłanki Płeć

Kontekst nie sprzyja rzeczowej dyskusji. A rzecz jest poważna – takie zdanie pada w dziennikarskich wypowiedziach na zasadzie rytualnego przypomnienia. Co za nim idzie? Pojawiają się pojedyncze artykuły i audycje.
(fragment)