Bibliografia

BADANIA PRZEMOCY EKONOMICZNEJ: CO DZIESIĄTY Z NAS OFIARĄ

Nazwa czasopisma Tygodnik Powszechny
Autor/-ka Agata Chełstowska , Przemysław Wilczyński
Data publikacji28.04.2015
Link do artykułu
Przesłanki Płeć

W przemocy ekonomicznej chodzi nie tyle ściśle o samą ekonomię, co o psychiczne uzależnienie oraz upokorzenie jednej ze stron – ekonomia w tym układzie staje się narzędziem.(...)

To dobre przykłady, bo pokazują, że przemoc ekonomiczna to coś innego niż bieda. Oszczędność, gospodarność, dzielenie środków przez obie strony to naturalna sytuacja w wielu rodzinach. Kluczowe jest pytanie: czy my jako małżeństwo lub inny związek podejmujemy razem finansowe decyzje, czy może są one jednostronnie narzucane? Czy razem planujemy wydatki, np. ile można wydać na tydzień, czy ten, kto zarabia uważa, że pieniądze są jego i łaskawie „wydziela” je żonie lub dzieciom?

W przemocy ekonomicznej chodzi nie tyle ściśle o samą ekonomię, co o psychiczne uzależnienie oraz upokorzenie jednej ze stron – ekonomia w tym układzie staje się narzędziem. Zjawisko to może wyglądać zupełnie inaczej w zależności od tego, czy mamy do czynienia z domem posiadającym skromne dochody, czy zamożnym – dlatego jeszcze trudniej przemoc ekonomiczną zdiagnozować.
(fragment)