ŻYWA BIBLIOTEKA TRÓJMIASTO 2011 - ewaluacja projektu
Nadbałtyckie centrum Kultury, Fundacja Plankton, Gdańsk, 2011, liczba stron: 8.
fundacjaplankton.org
 
Projekt Żywa Biblioteka Trójmiasto 2011 realizowany był w pierwszej połowie 2011 roku, a jego zwieńczeniem było przeprowadzenie spotkania z "żywymi bibliotekami" podczas drugiego czerwcowego weekendu. Celem tej inicjatywy była, podobnie jak w poprzednim roku, promocja idei uczenia się życia razem w różnorodnym społeczeństwie, w szczególności prawa do szacunku oraz równości przy wykorzystaniu nieformalnych metod edukacji.
Poprzez zaproszenie osób reprezentujących grupy powszechnie narażone na zjawisko dyskryminacji i stereotypizacji społecznej, projekt stal się szansą dla mieszkańców Trójmiasta na weryfikację własnych poglądów, poszerzenie horyzontów myślowych oraz, być może, dotarcie do źródeł własnych uprzedzeń.


Wersja elektroniczna
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
www.efs.gov.pl Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kontakt mailowy z redakcją portalu: redakcja(at)rownosc.info
www.rownosc.info (C) Fundacja Fundusz Współpracy 2011
www.efs.gov.pl
zaloguj się