Baza organizacji

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO

Jesteśmy grupą międzynarodowych przyjaciół, których ścieżki przecięły się przy realizacji wspólnych inicjatyw. Praca przy projektach utwierdziła nas w przekonaniu, że różnorodność kulturowa istotnie kształtuje nasze postawy i odświeża spojrzenie na społeczność lokalną. Zaangażowani w działalność trzeciego sektora, doświadczeni jako wolontariusze, koordynatorzy projektów i zarządzający organizacją, podjęliśmy decyzję o zawiązaniu naszego Stowarzyszenia INPRO. Posiadamy akredytację Europejskiej Fundacji Młodzieży oraz akredytację Wolontariatu Europejskiego jako organizacja goszcząca, koordynująca i wysyłająca.


Zobacz na mapie