Baza organizacji

Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na rzecz osób LGBT w Polsce.

Zajmujemy się:

  • Przeciwdziałaniem dyskryminacji
  • Służymy pomocą psychologiczną i prawną
  • Prowadzimy warsztaty antydyskryminacyjne
  • Organizujemy queerowe wydarzenia kulturalne, happeningi, festiwale
  • Prowadzimy regularne spotkania członków/członkiń oraz sympatyków

Zobacz na mapie