Baza organizacji

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Victoria

Obszary działania: wykluczenie prawne, samodzielne matki / samodzielni rodzice, ruch kobiet, psychologia, przesłanki dyskryminacji,przemoc / domowa, przedsiębiorczość kobiet, prawo antydyskryminacyjne, prawa człowieka,poradnictwo zawodowe,poradnictwo,orientacja seksualna/psychoseksualna,niepełnosprawność,kobiety,kobiecość,gender mainstreaming,gender impact assessment / analiza wpływu na płeć,gender,feminizm,ekonomia feministyczna,dziewczęta,budżetowanie pod kątem płci / gender budżet,antydyskryminacja / przeciwdziałanie dyskryminacji,aktywizacja zawodowa kobiet,aborcja

Zobacz na mapie