Baza organizacji

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjno-Naukowe "KEN"

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjno-Naukowe „KEN” jest międzypokoleniową koalicją osób chcących podjąć działania ukierunkowane na promowanie nowoczesnych form edukacji. Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu wyrobienie u młodych ludzi postaw obywatelskich oraz poczucia odpowiedzialności za państwo i region. Chcemy budować wśród uczniów i nauczycieli postawy empatii i zrozumienia dla mniejszości. Podczas spotkań z młodzieżą na każdym poziomie edukacji chcemy szerzyć ideę równości. Dążymy także do wprowadzenia warsztatów o tolerancji jako przedmiotu obowiązkowego. Obszary działania: tolerancja,edukacja włączająca,edukacja segregacyjna,edukacja rozwojowa,edukacja międzykulturowa,edukacja integracyjna,edukacja emancypacyjna,edukacja antydyskryminacyjna,edukacja

Zobacz na mapie