Baza organizacji

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS jest organizacją, której misją jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju kobiet i ich rodzin, poprzez tworzenie warunków do aktywnego, opartego na dostępie do informacji i wiedzy życiu zawodowemu i osobistemu oraz na niesieniu pomocy w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Obszary działania: kobiety,bezrobocie,androcentryzm,analiza 3R / 4R,aktywność zawodowa,aktywizacja zawodowa kobiet

Zobacz na mapie