Baza organizacji

Stowarzyszenie Jeden Świat

Stowarzyszenie „Jeden Świat” działa w Poznaniu od 1994 r. i jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji Service Civil International (SCI). Misją Stowarzyszenia jest promowanie idei pokoju oraz porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz programy edukacyjne. Wierzymy, że wszyscy ludzie mogą żyć razem w atmosferze wzajemnego zrozumienia i rozwiązywać konflikty bez uciekania się do przemocy.

Główne działania:

  • międzynarodowy wolontariat krótkoterminowy (tzw. workcampy),
  • projekty wolontariatu długoterminowego,
  • programy edukacji globalnej,
  • warsztaty, szkolenia, pokazy filmów, widowiska narracyjno-muzyczne i inne działania kulturalne,
  • publikacje i materiały edukacyjne.

Zobacz na mapie