Baza organizacji

NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczności Wielokulturowego

Stowarzyszenie NOMADA to wrocławska organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw człowieka, ich popularyzacji i obrony, szczególnie wśród grup wykluczonych, imigrantów, obcokrajowców, mniejszości etnicznych czy religijnych.

Działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa otwartego i obywatelskiego.
Dążymy do kształtowania postaw solidarności międzyludzkiej i porozumienia ludzi i różnym pochodzeniu i statusie społecznym.
Chcemy przełamywać stereotypy i uprzedzenia.

Poprzez nasze działania, projekty i współuczestnictwo w życiu grup, z którymi pracujemy pragniemy stworzyć relację oparte na wzajemnym zrozumieniu i dobrej komunikacji.

Główne metody naszej działalności to: projekty rozwojowe i edukacyjne, monitoring i rzecznictwo, pomoc interwencyjna i wsparcie prawne, szkolenia, konferencje, debaty, publikacje dziennikarskie i literackie.


Zobacz na mapie