Baza organizacji

INTERKULTURALNI PL

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL zostało założone przez grupę psychologów, prawników i kulturoznawców. Naszą misją jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa otwartego i wielokulturowego. Realizujemy ją poprzez poprzez: Działania na rzecz zmiany systemu prawnego (rzecznictwo, akcje uświadamiające, działania nadzorcze i wypracowywanie rozwiązań) Edukację kulturową (w przedszkolach, szkołach, uniwersytetach, instytucjach publicznych, firmach) Promowanie różnych kultur Programy integracyjne (empowerment – pomoc w legalizacji pobytu, nauka polskiego, doradztwo zawodowe, pomoc w akulturacji i budowaniu sieci społecznej)


Zobacz na mapie