Baza organizacji

Instytut Podkarpacki

Misją działalności Instytutu Podkarpackiego jest kształtowanie świadomości społecznej i postaw obywatelskich poprzez trwałe angażowane mieszkańców Podkarpacia w działalność prospołeczną i życie lokalnej społeczności, analizę sytuacji , potrzeb oraz edukację społeczną. Instytut Podkarpacki jest organizacją pozarządową działającą na rzecz społeczności lokalnej na terenie Podkarpacia. Naszą wizją jest aktywne, świadome i dojrzałe społeczeństwo obywatelskie włączające się w dialog społeczny oraz współpracujące ze sobą na rzecz wspólnego dobra jakim jest nasz region.


Zobacz na mapie