Baza organizacji

Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza

TPSW działa od lutego 2010, najpierw jako grupa nieformalna, a od 26 października 2010 roku już oficjalnie, jako „Fundacja TPSW”, zwana dalej TPSW. Działamy na rzecz osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym nastawieniem na osoby poruszające się na wózkach.

Działamy na rzecz:

  1. zmiany wizerunku (propagujemy osoby aktywne, kreatywne, pogodne i zadowolone z życia)
  2. wyrównywania szans i wsparcia zamiast ubezwłasnowolniającej opieki (starania o Asystenta Osobistego Osoby Niesamodzielnej oraz Mieszkania Wspomagane jako alternatywy DPS)
  3. przeciwdziałamy wykluczeniu i dyskryminacji (dostępna przestrzeń i komunikacja, uniwersalne projektowanie oraz zmiany w prawie i mentalności.

Zależy nam na integracji i aktywnym udziale osób z niepełnosprawnością w normalnym życiu społeczno-zawodowym. Cechujemy się alternatywnym podejściem, w którym niesprawność jest utrudnieniem (innym sposobem poruszania się) a nie barierą.
Bierzemy udział w konsultacjach, konferencjach, spotkaniach, warsztatach. Szkolimy, informujemy, produkujemy filmy, prowadzimy stronę internetową. Prowadzimy rozmowy, negocjacje, interwencje, porady. Organizujemy happeningi, koncerty, eventy.


Zobacz na mapie