Baza organizacji

Fundacja Dialog-Pheniben

Fundacja Dialog-Pheniben narodziła się z nieodpartej chęci i potrzeby pomagania innym w poznawaniu i zrozumieniu siebie samych i tych, którzy nas otaczają. Choć istnieje stosunkowo krótko, bo od 2012 roku, to stawia sobie ambitny cel – promowanie wielokulturowości, działań antydyskryminacyjnych, wiedzy o grupach odmiennych społecznie, etnicznie i kulturowo, w tym o społeczności romskiej. Zamierzenie to realizowane jest poprzez:

1. Działalność wydawniczą
2. Działalność edukacyjną: organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, debat
3. Działalność edukacyjno-oświatową na rzecz Romów i innych grup mniejszościowych
4. Popularyzację w społeczeństwie polskim tematyki dotyczącej Romów oraz ich kultury
5. Działalność kulturalną: organizowanie wystaw, koncertów, spotkań dotyczących problematyki mniejszości, wielokulturowości, tolerancji
6. Działalność badawczą.


Zobacz na mapie