Baza organizacji

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Wyznaczamy trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Od 2000 r. kształtujemy, analizujemy i promujemy CSR w Polsce. Współpracując z czterema grupami interesariuszy wyznaczamy trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Zobacz na mapie