Baza organizacji

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII Trójmiasto) to inicjatywa skierowana do lokalnych imigrantów/ek. Inicjatywę tę można nazwać „obywatelską” – chcemy, by w Trójmieście imigrantom/kom żyło się lepiej, naszym celem jest działanie na rzecz integracji oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Nasze działania obejmują: informację prawną, wsparcie w kontaktach z urzędami i instytucjami miejskimi, kursy języka polskiego, doradztwo zawodowe i inne. Zdążamy w kierunku partycypacjnego współtworzenia CWII wraz z naszymi klientami/kami. Oprócz polskiego porad udzielamy w języku angielskim i rosyjskim. Ponadto, jesteśmy członkiem Obywatelskiej Platformy Przeciwko Handlowi Ludźmi przy Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/anti-trafficking/, której celem jest zaangażowanie organizacji pozarządowych w różne aspekty przeciwdziałania oraz reagowania na zjawisko handlu ludźmi.

Do naszych głównych założeń zaliczyć można:

  • udzielanie szeroko rozumianego wsparcia imigrantom/kom,
  • budowanie społeczności przyjmująco – migranckiej, platformy spotkań, integracji i współpracy,
  • nawiązywanie współpracy z samorządami na rzecz integracji i budowania polityk migracyjnych.

Zobacz na mapie