Baza organizacji

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej "Szkoła Tolerancji" ma wyposażyć nauczycieli w narzędzia, których brak w podręcznikach szkolnych. Oferujemy naszym uczestnikom dostęp do rozbudowanej bazy materiałów oraz kontakt z ekspertami zajmującymi się edukacją antydyskryminacyjną, równościową i międzykulturową. Dzięki temu pedagodzy będą mieli możliwość wprowadzenia do swojej pracy z młodzieżą tematów związanych z wielokulturowością, walką z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz działań integracyjnych.www.ceo.org.pl/szkolatolerancji

Zobacz na mapie