Badania i statystyki (361)
Wyszukaj tutaj
O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej - opracowanie zbiorowe
Według światowej literatury przedmiotu panuje zgoda co do funkcji i przydatności ewaluacji w pomocy społecznej. Równocześnie jednak następują, w niewielkim stopniu, prace nad wskaźnikami i narzędziami ewaluacyjnymi. Wydaje się, że pomijają ...
Ewaluacja w służbach społecznych
Ewaluacja jest działalnością poznawczą, normatywną i instrumentalną. Poznawczą, gdyż dzięki badaniom ewaluacyjnym, prowadzonym przy zachowaniu metodologicznych rygorów, można nie tylko opisać przebieg i efekty wybranych działań, ale także ...
Wspólnie przeciw dyskryminacji. Sędziowie i organizacje obywatelskie na rzecz równego traktowania
Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu „Wspólnie przeciw dyskryminacji” realizowanego przez Stowarzyszenie Sędziów THEMIS w partnerstwie z Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Projekt dotyczył zagadnienia sk ...
Przemoc jako rozwiązanie? Napływ uchodźców w opiniach Polaków.
W niniejszym raporcie prezentujemy wyniki dwóch badań, w których młodzi (18-31 lat) i dorośli (18+) Polacy wyrażali swoje opinie na temat działań państwa polskiego i Unii Europejskiej wobec uchodźców przybywających do Polski ...
EWALUACJA W PRACY SOCJALNEJ. Badanie, kształcenie, praktyka.
Podjęcie prób dokonania jednoznacznych rozstrzygnięć w zakresie definiowania ewaluacji i wskazania jej użyteczności jest niezwykle trudne. Określa się ją jako systematyczne komplementarne badanie wartości albo cech określonych zjawisk; uży ...
Kryteria ewaluacji pomocy społecznej
Rozważmy kilka pytań. Jakiej jakości jest pomoc społeczna i jej usługi? Jakie cechy powinna mieć dobra pomoc społeczna? Jak odróżnić dobrą pomoc społeczną od złej? Czy pomoc społeczna jest użyteczna, sprawiedliwa, skuteczna, efektywna? Czy ...
REPORT ON MEASURES TO COMBAT DISCRIMINATION<br />Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC<br />COUNTRY REPORT 2008 - POLAND
SPIS TREŚCI INTRODUCTION 0.1 The national legal system 0.2 Overview/State of implementation 0.3 Case-law 1. GENERAL LEGAL FRAMEWORK 2. THE DEFINITION OF DISCRIMINATION 2.1 Grounds of unlawful discrimination 2.1.1 Definition of the grounds of unla ...
REPORT ON MEASURES TO COMBAT DISCRIMINATION<br />Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC<br />COUNTRY REPORT 2009 - POLAND
SPIS TREŚCI INTRODUCTION 0.1 The national legal system 0.2 Overview/State of implementation 0.3 Case-law 1 GENERAL LEGAL FRAMEWORK 2 THE DEFINITION OF DISCRIMINATION 2.1 Grounds of unlawful discrimination 2.1.1 Definition of the grounds of unlawf ...
Rozwój społeczny. Polski Raport Social Watch 2008
Raport krajowy Polskie Koalicji Social Watch
Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r.
(na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)
Report on progress on equality between women and men in 2010. The gender balance in business leadership
Ósmy raport na temat równości szans kobiet i mężczyzn opisuje postępy w działaniach w tym zakresie w Unii Europejskiej w 2010 roku. Ostatni rok był znaczący, głównie z powodu wzmożenia prac Komisji Europejskiej na rzecz r&oac; ...
Report on equality between women and men 2010
Kryzys spowodował, że zarówno kobiety jak i mężczyźni zaczęli tracić prace, niemniej to właśnie kobiety cały czas mierzą się z większym problemem bezrobocia a ich pozycja na rynku pracy jest znacznie słabsza. Te i inne konkluzje zawarte zo ...
Mapa potrzeb godzenia życia zawodowego i rodzinnego w policji
Niniejszy raport jest elementem analizy potrzeb w ujęciu narzędzi związanych z godzeniem życia rodzinnego i zawodowego w policji opracowanej w ramach programu pilotażowego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Komendy Stołecznej Po ...
Kobiety w Polsce 2003
W raporcie przedstawiamy zmiany, jakie zaszły w sytuacji kobiet w Polsce w latach 90. i w pierwszych latach nowego tysiąclecia. Zawarte tu informacje dotyczą położenia kobiet w różnych sferach życia: w dziedzinie oświaty, w rodzinie, na ry ...
Udział kobiet w wyborach parlamentarnych 2015
Wyniki monitoringu Obserwatorium Równości Płci
Społeczność LGBTQIA w Polsce
Raport z badań Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza
Postawy wobec równości małżeńskiej
Raport z badań Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza
Women and health: today's evidence tomorrow's agenda - WHO report
SPIS TREŚCI Foreword Introduction Executive summary  Chapter 1. Understanding women’s health in the world today Women around the world Increasing life expectancy The health transition Socioeconomic inequ ...