Badania i statystyki (361)
Wyszukaj tutaj
Kobiety w Polsce 2007
Podstawową część opracowania ,,Kobiety w Polsce’’ stanowią dane statystyczne prezentowane w części tabelaryczno-wykresowej, dokumentujące wszechstronnie sytuację demograficzną, ekonomiczną i społeczną kobiet oraz ich udział w pro ...