Publikacje (690)
Wyszukaj tutaj
Profesjonaliści przeciwko pomocy domowej - materiały szkoleniowe
Niniejsze opracowanie jest produktem międzynarodowego projektu „PACT - Promowanie świadomości w zakresie współpracy i szkoleń dotyczących przemocy domowej” (ang. PACT - Promoting Awareness for Cooperation and Training in the fi ...
Queerowanie Feminizmu. Estetyka, polityka czy coś więcej?
Książka jest zbiorem 16 tekstów wygłoszonych podczas konferencji pod tym samym tytułem, organizowanej przez Stowarzyszenie Kobiet Konsola w roku 2006. Oprócz naukowych tekstów zawiera fotografie nawiązujące do tematyki artyku ...
Queerowanie Feminizmu. Estetyka, polityka czy coś więcej?
Książka jest zbiorem 16 tekstów wygłoszonych podczas konferencji pod tym samym tytułem, organizowanej przez Stowarzyszenie Kobiet Konsola w roku 2006. Oprócz naukowych tekstów zawiera fotografie nawiązujące do tematyki artyku ...
Rykoszetem: rzecz o płci, seksualności i narodzie
Czy powinno nas zastanawiać, że kampania na rzecz wpisania do Konstytucji RP „życia poczętego” zaczęła się od ślubowania w Częstochowie? Czy to przypadek, że w miesiącu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tygodniki opinii poświę ...
Sex i gender .Traktat o rzeczach codziennych
Kolejna książka duetu Wiktorska-Święcka – Sysło to ilustrowana opowieść o stereotypach i schematach płci oraz o gwałtownych przeobrażeniach bycia kobietą i bycia mężczyzną we współczesnym świecie.
Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata. Kultura i emocje.
Drugi tom serii Kultura i Emocje, stanowi uzupełnienie analiz poświęconych stereotypom i wzorcom kobiecości. W tym tomie badaniom poddano kulturową kategorię męskości, przedstawiając ją w szerokiej perspektywie porównawczej, sięgającej sta ...
Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym
Matka i córka, które po wyjściu z kina chwalą film, mimo że był feministyczny, stały się w tej książce symbolem polskiego konserwatyzmu. Kampania prezydencka, powieść Virginii Woolf albo rzut oka na wystawę księgarni w równej ...
Telepłeć gender w telewizji doby globalizacji
Niniejsza książka jest poświęconą analizie dyskursu płci w perspektywie kulturoznawczej, z uwzględnieniem mechanizmów produkcji znaczeń w telewizji, zwłaszcza w jej wymiarze globalnym. Naczelną tezą książki jest konieczność wypracowania ap ...
Tęczowa rewolucja
„Tęczowa rewolucja” to zbiór wywiadów z ludźmi, dla których seksualność - również ich własna - nie jest tematem tabu. Geje i lesbijki, znane postacie życia publicznego opowiadają o tym, co znaczy być &bdq; ...
Tożsamość społeczno-kulturowa płci
Kategoria gender mainstreaming jest dla polskiego społeczeństwa formułą mało wyrazistą, by nie rzec niewiele mówiącą. Próby jej przeniesienia na nasz grunt, pokazania obecności w polityce Unii Europejskiej, a także uświadomienia wie ...
Tożsamość społeczno-kulturowa płci
Kategoria gender mainstreaming jest dla polskiego społeczeństwa formułą mało wyrazistą, by nie rzec niewiele mówiącą. Próby jej przeniesienia na nasz grunt, pokazania obecności w polityce Unii Europejskiej, a także uświadomienia wie ...
Tożsamość społeczno-kulturowa płci
Kategoria gender mainstreaming jest dla polskiego społeczeństwa formułą mało wyrazistą, by nie rzec niewiele mówiącą. Próby jej przeniesienia na nasz grunt, pokazania obecności w polityce Unii Europejskiej, a także uświadomienia wie ...
Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant
Książka Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant jest próbą prezentacji współczesnego pejzażu kobiecości i męskości. Autor przekonuje, że ten tom ma swoistą, nową jakość – daje obraz (pełnej sprzeczności) dynamiki społeczn ...
W kręgu gender
W pracy podjęto próbę zilustrowania roli płci – pojmowanej jako kategoria biologiczna, psychologiczna i społeczno-kulturowa – w różnych, ważnych obszarach życia człowieka. Zamierzeniem redaktorki tomu było możliwie szero ...
W poszukiwaniu małej dziewczynki
W poszukiwaniu małej dziewczynki to książka zawierająca 16 artykułów poświęconych kulturowym wyobrażeniom małych dziewczynek, wzorcom wychowania oraz dojrzewaniu. Dodatkowo zamieszczony jest aneks, w którym zebrane są wspomnienia z ...
Wzbierająca fala : równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie
Wiek dwudziesty przyniósł głębokie zmiany w tradycyjnych rolach płci. Siła tych zmian jest inna w społeczeństwach bogatych i biednych, inna w pokoleniach młodszych i starszych. Autorzy Wzbierającej fali, słynny socjolog wartości Ronald Ing ...
Wzory kobiecości i męskości w polskiej prasie dla kobiet XXI wieku
Kobiecość i męskość to tematy pojawiające się coraz częściej w mediach masowych. Wystarczy włączyć radio, dowolny kanał telewizji prywatnej bądź publicznej, by dowiedzieć się, co lubią kobiety a co mężczyźni, jaki seks preferują reprezentanci obu ...
Płeć
Kwestie płci (gender) coraz częściej stają się przedmiotem zainteresowania naukowców i działaczy politycznych. Mimo iż wielokrotnie ogłaszano śmierć feminizmu, idee feministyczne przenikają nowoczesne myślenie. Co jednak rozumiemy przez &b; ...
Znęcanie się w szkołach. Jak przeciwdziałać znęcaniu? Przewodnik dla nauczycieli
Niniejszy podręcznik został stworzony w ramach projektu Schoolmates koordynowanego przez Arcigay wraz z partnerami: austriackim Wiener Antidiskriminierungsstelle Für Gleichgeschlechtliche Lebensweisen miasta Wiednia i polską Kampanią Przeciw ...