Publikacje (690)
Wyszukaj tutaj
Lekcja równości: Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach
„Lekcja równości: Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach” to trzecia publikacja KPH z serii poświęconej edukacji. Wcześniej ukazały się: „Lekcja równości. Postawy i potrzeby kadry szkolnej i młodzie ...
Antropologia wobec dyskryminacji
Książka jest przewodnikiem po antropologii antydyskryminacyjnej, badaniach zaangażowanych i w działaniu. Znajdziemy tu etnograficzną analizę zjawisk społecznych (choćby takich jak gentryfikacja czy handel ludzkimi organami) oraz mechanizmó ...
Sprawni w prawie - Zeszyt nr 18
Orzekanie o niepełnosprawności – regulacje prawne
Sprawni w prawie - Zeszyt nr 17.
Dyskryminacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu społecznym
Sprawni w prawie - Zeszyt nr 16.
Dobra osobiste osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich ochrona
Sprawni w prawie - Zeszyt nr 15.
Władza rodzicielska a osoby z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt nr 13/14.
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w prawie spadkowym
Sprawni w prawie - Zeszyt nr 12.
Adresy placówek zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych
Sprawni w prawie - Zeszyt 10-11.
Świadczenia rodzinne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt 9.
Sytuacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w systemach prawnych wybranych państw świata
Sprawni w prawie - Zeszyt 8.
Sytuacja prawna rodziny osoby z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt 7.
Korzyści i obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt 6
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w prawie Unii Europejskiej
Sprawni w prawie - Zeszyt 5
Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt 4
Prawnokarne uwarunkowania sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt 3
Renta socjalna jako podstawowy dochód osób z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt 2
Cywilnoprawne uwarunkowania sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt 1.
Konstytucyjnoprawne uwarunkowania sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Grupy o niskim statusie społeczno-ekonomicznym w polskim społeczeństwie oraz instrumenty i dylematy polityki na ich rzecz
Rozważania na temat statusu społeczno-ekonomicznego jako przesłanki nierównego traktowania warto zacząć od pokazania poziomu nierówności w samym statusie społeczno-ekonomicznym w danym społeczeństwie. Wielkość rozwartstwienia choć b ...
Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności
Badania ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności zajmują ważne miejsce we współczesnej ekonomii, a ich wyniki stanowią cenne źródło informacji dla instytucji publicznych. Informacje na temat tych zjawisk, z racji ...