Publikacje prasowe (148)
Wyszukaj tutaj
Cygan czy Rom? Oto jest pytanie
Festiwal cygański. Ale tworzony przez Romów czy Cyganów? Podczas konferencji cyganologicznej roztrząsano m.in. również dylemat, jak mówić: Rom czy Cygan. Na ćwierćwiecze festiwalu Romane Dywesa zorganizowano kon ...
Kolumbia. Wioska kobiet: Mężczyźni? Są tu apatyczni, wycofani
"Nashira - kobieca ekowioska w centralnej Kolumbii. Trzy akry zieleni. A na nich ekologiczne domy zbudowane rękami 88 kobiet - głów rodziny. Uprawa cytryn, pomarańczy i cuchnących, ale zdrowych owoców drzewa noni. 11 kobiecych koope ...
Islamofobia na naszą miarę
O jakich „przywilejach” mówimy? Muzułmanie z Hamburga, a wkrótce także z Dolnej Saksonii, będą mogli wziąć dzień wolny od pracy nie w Boże Narodzenie, ale np. na zakończenie ramadanu. „Wyborcza” pisze, że wła ...
POZA NAWIASEM HISTORII (KOBIET), CZYLI PO CO NAM DZIŚ KOMUNISTKI
Kim były kobiety zaangażowane w komunizm? Dlaczego stawały się komunistkami? Jak wyglądała ich wizja lepszego świata, także dla kobiet? To ciekawe pytania, choć z pewnością nie jedyne. Interesująca jest na przykład kwestia różnic między ko ...
Pracodawcy nie chcą feministek. 'Wojujące', 'fanatyczne', 'groźne'
Kobieta, która przyznaje się do feminizmu i studiów gender, ma mniejsze szanse na pracę i awans. Dlaczego? - Stereotyp feministek ma się świetnie - mówi "Wyborczej" prof. Mirosław Kofta, szef Katedry Psychologii Osobow ...
Ubijanie konstytucji. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego legalizującego ubój rytualny
Ludzkiemu sumieniu nie mamy prawa nic narzucać. Ale niektórym zachowaniom wynikającym z sumienia państwo musi powiedzieć "nie".(...)Po drugie, konstytucja zapewnia, owszem, nieograniczoną wolność, ale tylko SUMIENIA I RELIGII. Stąd jedni m ...
Holocaust Romów
Jej podpis na diagnozie rasowej oznaczał wyrok śmierci dla Cygana lub człowieka mającego nawet bardzo odległego romskiego przodka. A jednak po wojnie żyła spokojnie i aż do śmierci w 1966 r. kontynuowała badania dotyczące Romów. W Niemczec ...
Czy można wygrać z przemocą wobec kobiet, nie zmieniając świadomości społecznej?
Przemoc ma płeć. I to nie biologiczną, lecz społeczno-kulturową. Dlatego to o niej jest mowa w "Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej", która zobowiązuje państwo do zmieniania świadomości społecznej ...
Męskie i kobiece prace domowe
Mężczyźni poświęcają na prace domowe średnio 2,2 godziny na dobę, ponaddwukrotnie mniej niż kobiety - wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (z artykułu)
A Nordic mystery. In the world’s most female-friendly workplaces, executive suites are still male-dominated
"THE Nordic countries have done more than anywhere else to provide women with equal opportunities. Maternity leave is generous. State provision of child care is first-rate. Female university graduates outnumber males by six to four. Half of Finla ...
Dwie mamy i szczęście. Rodziny homoseksualne próbują układać sobie życie mimo trudności
Monika Tutak-Goll rozmawia z prof. Joanną Mizielińską Dla dzieci ich rodzina jest czymś naturalnym i oczywistym. Dopiero od społeczeństwa dostają przekaz, że coś jest nie tak. To społeczeństwo ma z tym problem  
Zaangażowane ojcostwo – specyfika współczesnego wzorca kulturowego
Artykuł dotyczy „nowego” (zaangażowanego) ojcostwa” jako współcześnie propagowanej wersji modelu roli ojca. Wprowadzeniem jest przedstawienie konstruktu ojca stanowiącego ewoluującą rolę społeczną – zróżnicow ...
Współczesne modele integracji szkolnej dzieci niepelnosprawnych
Integracja traktowana jest jako niezbędny warunek pomyślnego przebiegu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz jako metoda działań rehabilitacyjnych, kiedy niepełnosprawni podejmują równorzędne partnerstwo z otoczeniem w zakresie ...
Zapomniany kapitał „Solidarności” Ekonomia solidarna w Polsce po 1989 roku
Ekonomia społeczna przeżywa renesans w Polsce, podobnie zresztą jak w całej Europie, gdzie mówi się wręcz o nowym ruchu ekonomii społecznej. Żeby dobrze zrozumieć specyfikę tego ruchu z przełomu XX i XXI wieku, warto mieć na uwadze, że nie ...
WSPÓLNOTOWY ZAKAZ DYSKRYMINACJI W ZATRUDNIENIU ZE WZGLĘDU NA RELIGIĘ LUB ŚWIATOPOGLĄD
Zasada równego traktowania bez względu na przekonania religijne i stanowiący jej wzmocnienie zakaz dyskryminacji opartej na takim kryterium należy dziś do podstawowych standardów demokratycznego państwa prawnego. Zasada ta stanowi l ...
Teologia feministyczna
Artykuł opisujący główne założenia oraz historię powstania teologii feministycznej, nurtu teologicznego, którego początki sięgają XVII wieku, a największy rozwój przypada na lata siedemdziesiąte XX wieku. "Współczesna ...
SPOŁECZEŃSTWO WOBEC „INNEGO” – STYGMAT I DYSKRYMINACJA A KWESTIA HIV/AIDS
Streszczenie: Artykuł przybliża pojęcia i koncepcje związane z problematyką stygmatu i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS. Zaprezentowano w nim zarys teoretyczny koncepcji stygmatu społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem konc ...
Solidarność, wielki zbiorowy obowiązek kobiet
Wykład inaugurujący Kongres Kobiet 20-21 czerwca w Warszawie. Przez całe lata uznawałam wyrazisty podział na rzeczy poważne i niepoważne: w obliczu zniewolenia poważne są dążenia niepodległościowe, niepoważna zaś walka o prawa kobiet. Prześladow ...
SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA
Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW, Wokół Debat Tischnerowskich Solidarność wskazuje na istnienie drugiego człowieka – człowiek jest zawsze solidarny z kimś i dla kogoś (Tischner, 2005, s. 16), w stosunku do którego odczuwamy ...
Samotne matki - menedżerki ubóstwa
Przed ciążą wszystkie pracowały, radziły sobie, miały plany. Teraz na głodowym zasiłku czekają, aż dla dziecka znajdzie się miejsce w państwowym żłobku lub przedszkolu, a dla nich wyrozumiały pracodawca, któremu nie będą przeszkadzały zwol ...